Pakkeposten, update

Efter seneste lange smørre om post danmark, så er det vel lige passende med en update på hvorledes det gik med den forsvundne pakke. Det var nemlig ikke lige til, og først i dag er sagen – for mit vedkommende helt slut. Om de var bagud i Lundtofte eller ej er fortsat en gåde. Jeg brugte een hel del opkald til post danmarks centrale kundeservice (man kan ikke ringe direkte til det enkelte posthus), og blev stillet igennem til Lundtofte. De kunne forsikre mig om at pakken var sendt til Lyngby Posthus mandag (altså for flere dage siden).

Efter flere opkald til kundeservice fik jeg fat i Lyngby Posthus, der stadigt ikke havde pakken, og anbefalede jeg ventede et par dage, så dukkede den nok op.

Endnu et opkald til kundeservice, hvor jeg forsøgte at efterlyse pakken. Når jeg nu havde en post anmeldelse samt et tracking nummer, så burde det kunne lade sig gøre. Det var så ikke lige til. Medarbejderen jeg snakkede med påstod i hvert fald, at det kun var afsenderen, der kunne efterlyse pakken.

Jeg fik rettet henvendelse til Dansk IT Lager, som var afsender, og de startede en efterlysning, og Post Danmark lovede dem svar på pakkens status efter 3 dage. Efter 4 dage var der (ikke overraskende) sket noget hos Post Danmark, og Dansk IT Lager frigav et nyt tv.

De tilbød at sende det med Post Danmark, men det turde vi ikke, så vi var i stedet forbi, og fik efter 9 dage vores tv.

I fredags kom der så brev fra Post Danmark, som nu havde opdaget pakken var væk (på foranledning af efterlysningen oprettet af afsender). De ville lige have mig til at skrive under på en tro og love erklæring om at jeg ikke havde modtaget pakken. Om de ikke kan kommunikere, eller det var en bevidst strategi, men formuleringen i følgebrevet antydede nærmest, at jeg som minimum skulle tage medansvar for den forsvundne pakke.

Nuvel. Jeg har underskrevet erklæringen, og vedlagt et brev, hvor jeg i sobre vendinger har beskrevet sagsforløbet – og kun med enkelte sidebemærkninger lader dem vide, hvad jeg meninger om deres evner.

comments powered by Disqus