En guide uden kvalitet...

IT og Telestyrelsen har lavet et lille site kaldet InternetKvalitetsguiden, og er et forsøg på at hjælpe forbrugerne til at finde den internet adgang, der passer dem bedst. Her kan man finde produkter og priser fra de forskellige internetudbydere – en fin ide, men lige for tiden er der et meget grundlæggende problem. Forudsætningen for at en sådan guide findes og er online, må være, at den giver et opdateret og aktuelt billede af produkter og priser. Desværre har IT og Telestyrelsen tekniske problemer med guiden, så den kan ikke opdateres.

Dette betød blandt andet, at alle TDC’s priser var ret misvisende. I første omgang forsøgte vi at få opdateret dem, men det lod sig ikke gøre, så i anden omgang er alle priser i første omgang pillet af.

Jeg har ikke checket, om de øvrige udbyders priser er korrekte, men inden man beslutter sig for hvem, man vil være kunde hos, så kunne det godt være, man lige skulle checke udbydernes rigtige priser på deres eget website - frem for at stole på en guide (som i øvrigt ikke fortæller hvornår den senest er blevet opdateret).

update: 23.11.2004 - nu kan få nye produkter ind, men ikke rette i eksisterende… suk.

comments powered by Disqus